เลือกรายการที่ต้องการ

Facebook

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ชม:(270)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ VDO conference

ปรับปรุง:2017-08-08 04:56:50

สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ VDO conference
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดอยุธยา สกลนคร และอุดรธานี พร้อมทั้งเตรียมรับมือและเฝ้าระวังเหตุการณ์ โดยกำชับให้ติดตามผลกระทบจากการระบายน้ำในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ผ่านระบบ VDO conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ: Smart Water Operation Center (SWOC) กรมชลประทาน สามเสน
โดยมี นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ชั้น ๑ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 13 สิงหาคม 2560
โดย: rid_lp

CONTACT

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 186/4 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รหัส 50180
โทรศัพท์ 053112200 ,053112201
(บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง หลังสนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่เจ็ดร้อยปี)
โทรสาร 053112200 ต่อ 101
Website:www.irricm.net
Copy Right 2017 www.rid-1.com, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP