เลือกรายการที่ต้องการ

Facebook

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ประมวลภาพกิจกรรม

ค้นหา:
 

สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ VDO conference..
วันที่ 13 สิงหาคม 2560

สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ VDO conference วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดอยุธยา สกลนคร และอุดรธานี พร้อมทั้งเตรียมรับมือและเฝ้าระวังเหตุการณ์ โดยกำชับให้ติดตามผลกระทบจากการระบายน้ำในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ผ่านระบบ VDO conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ: Smart Water Operation Center (SWOC) กรมชลประทาน สามเสน โดยมี นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ชั้น ๑ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ update(2017-08-08 04:56:50)ดู(3749)ครั้ง

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการแล..
วันที่ 8 สิงหาคม 2560

สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมการปรับปรุงความแม่นยำของข้อมูลติดตาม สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวจากดาวเทียม วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการปรับปรุง ความแม่นยำของข้อมูลติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวจากดาวเทียม หลังจากที่ได้ประชุมมาแล้วเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 update(2017-08-24 11:13:15)ดู(2702)ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 2 ข้อมูล
[1]

CONTACT

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 186/4 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รหัส 50180
โทรศัพท์ 053112200 ,053112201
(บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง หลังสนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่เจ็ดร้อยปี)
โทรสาร 053112200 ต่อ 101
Website:www.irricm.net
Copy Right 2017 www.rid-1.com, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP