กิจกรรม

สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าพิจารณาโครงการเพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนราษฏร์บ้านยองแหละ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

“สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าพิจารณาโครงการเพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนราษฏร์บ้านยองแหละ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 24 เมษายน 2563 นายกิจพล สิงห์ภักดี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมกับ นายหัสดินทร์ พูลทาจักร์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าพิจารณาโครงการเพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนราษฏร์บ้านยองแหละ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายขอโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© StoneSoft