กิจกรรม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร

รายละเอียด

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. โครงการชลประทานเชียงใหม่ โดยนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ นายวิชัย ชัยเจริญชาติ ห้วหน้าฝ่ายช่างกล นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ ๘ ได้เป็นตัวแทน สำนักชลประทานที่ ๑ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

      

      

 

 

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft