กิจกรรม

โครงการร่วมอนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศในลำน้ำปิง

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1 โดยนายอดุลย์ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมอนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศ ในลำน้ำปิง ณ ประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ในครั้งนี้ด้วย

      

      

      

      

 

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft