กิจกรรม

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

รายละเอียด

นายวีระวิทย์  รงค์ทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นตัวแทน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นายวิวัฒน์ สุนทรางศรัย ผู้เสียสละประโยชน์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เตี๊ยะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจองทอง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายถาวร  เกียรติใชยากร สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่เตี๊ยะ และกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

         

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft