กิจกรรม

“โครงการชลประทานเชียงใหม่ บริการรถน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยเเล้ง”

รายละเอียด

“โครงการชลประทานเชียงใหม่ บริการรถน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยเเล้ง”

วันที่ 27 เมษายน 2563 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล โครงการชลประทานเชียงใหม่ นำรถน้ำบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คันขนาด6000 ลิตร เข้าช่วยเหลือประชาชนบ้านเเม่เลน หมู่ 2 อำเภอเเม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30,000 ลิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© StoneSoft