กิจกรรม

11 กันยายน 2563 ชลประทานเชียงใหม่จัดฝึกอบรมยุวชลกรในรั้วโรงเรียน

รายละเอียด
"ชลประทานเชียงใหม่จัดฝึกอบรมยุวชลกรในรั้วโรงเรียน”
วัน ศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่มอบหมายให้นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 นายกฤษณพล กันทาสี นายช่างชลประทานและทีมงานเข้าร่วมการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานหลักสูตรในรั้วโรงเรียน เพื่อให้ยุวชลกรทั่วประเทศได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของน้ำ ความสำคัญของการชลประทานโดยเน้นให้ยุวชลกรมีความรู้การบริหารจัดการน้ำและการบำรุงรักษาระบบประปาภูเขาที่เด็กๆบนพื้นที่สูงใช้กันอยู่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
 
 
   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 21 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft