กิจกรรม

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 115

รายละเอียด

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นาย เกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ณ อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ที่ทำการโครงการชลประทานเชียงใหม่ และ พิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ ปีที่ 115 เพื่อเป็นการระลึกถึงการก่อตั้งกรมชลประทาน และเป็นสิริมงคล แก่โครงการฯ และผู้เช้าร่วมพิธี


 

   
© StoneSoft