กิจกรรม

“โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจและประเมินวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในเขตพื้นที่อำเภอเเม่ออน จังหวัดเชียงใหม่”

รายละเอียด

“โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจและประเมินวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในเขตพื้นที่อำเภอเเม่ออน จังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนวพล อาชญาทา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจและประเมินวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบตามอาคารชลประทานหรือทางน้ำที่รับผิดชอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการกำจัดต่อไป

 

 

 

 

 

 

   
© StoneSoft