กิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายพร้อมพงศ์ บริพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ

รายละเอียด
“ชลประทานเชียงใหม่ร่วม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ สถานีสูบน้ำท่าขุนคง ตำบลขุนคง, ฝายท่ามะโก๋ ตำบลหารแก้ว, และฝายสบร้อง ตำบลหนองตอง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันที่ส่งจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล”
วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายพร้อมพงศ์ บริพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ สถานีสูบน้ำท่าขุนคง ตำบลขุนคง, ฝายท่ามะโก๋ ตำบลหารแก้ว, และฝายสบร้อง ตำบลหนองตอง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันที่ส่งจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อการอุปโภค – บริโภค (ประปา) เท่านั้น กรณีฝนตกและบริมาณน้ำในลำน้ำปิงเพียงพอ จะ งด/ลด การส่งน้ำเพื่อเก็บน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ในเขื่อนฯ ให้มากที่สุดตามนโยบายกรมชลประทาน สำหรับพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูฝน ปี พ.ศ. 2563 ให้เตรียมแปลง ตกกล้า หลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่อง และมีปริมาณน้ำมากพอ ณ เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา โดยมี สิบเอกกรณ์ยุทธ์ คำออน ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธาน
 
 
 
 
 
 
 
   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 25 พฤศจิกาย 2563

 

   
© StoneSoft