กิจกรรม

โครงการชลประทานเชียงใหม่ พบปะประชาชนเพื่อแก้ไขผลกระทบงานก่อสร้างพนังกั้นน้ำเหนือประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทอง

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ พบปะประชาชนเพื่อแก้ไขผลกระทบงานก่อสร้างพนังกั้นน้ำเหนือประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทอง

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมประตูระบายน้ำแม่สอย นายจรินทร์ คงศรีเจริญผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่มอบหมายให้นายสิรภพ แท่นมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายจีระศักดิ์ ศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 และนายอภิชาติ มงคลวัจน์ นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3/1 เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากงานก่อสร้างพนังกั้นน้ำเหนือ​ประตูระบายน้ำแม่สอย​ ต.แม่สอย​ อ.จอมทอง​ จ.เชียงใหม่​

โดยมติที่ประชุมราษฏรผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ได้รับผลกระทบต้องการเก็บกักน้ำเหนือประตูระบายไว้ใช้ในฤดูแล้ง ที่ระดับเก็บกักที่ระดับ ​ +266.000 ม(รทก.)​ หรือ​ 8​ เมตรที่​เหนือประตูระบายน้ำ โดยจะเริ่มทำการเก็บกักตั้งแต่​ วันที่​ 1​ พ.ย. 2563​ เป็นต้นไป และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ มงคลวัจน์ นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3/1 พิจารณาดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ​ จำนวน 5 ​เครื่อง​ ในพื้นที่ 5​ จุดที่ได้รับผลกระทบ​ภายใน​เดือนตุลาคมนี้ ผลการประชุมทำให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านและโครงการชลประทานเชียงใหม่ที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาผลกระทบในครั้งนี้

 

 

 

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 21 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft