กิจกรรม

โครงการชลประทานเชียงใหม่จัดนิทรรศการฯ ใน"งานฤดูหนาวและงาน OTOP"

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมของกรมชลประทานเพื่อเผยแพร่ใน "งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖" ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

Read more...

   
© StoneSoft