กิจกรรม

วันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มงานพิธีวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมี นายจานุวัตร เลิศสิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร และนายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

อ่านต่อ...

   
© StoneSoft