กิจกรรม

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2559

รายละเอียด

      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการศูนย์ และข้าราชการเข้าร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2559 ซึ่งมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” รวมทั้ง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาวไทยให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมพระบารมี และร่วมกันถวายราชสดุดีฯ

15003394 941325996012403 5295962897596107120 o

 

15000769 941327086012294 3838940257909754433 o

   
© StoneSoft