กิจกรรม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ ดอยผ้าห่มปก

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ โดยนายนพดล น้อยไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายวีระโชติ จูดิษฐ์ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ ร่วมต้อนรับคณะองคมนตรีพลากร สุวรรณรัฐ ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ ดอยผ้าห่มปก อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

   

   

   
© StoneSoft