กิจกรรม

เทศกาลข้าวไทย ชลประทานร่วมใจช่วยเหลือชาวนา

รายละเอียด

                     โครงการชลประทานเชียงใหม่ นำโดย นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ คณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้จัดตั้งจุดจำหน่ายข้าวสาร เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากผลผลิตราคาตกต่ำ ณ บริเวณโครงการชลประทานเชียงใหม่

1

 

2

3

4

5

6

   
© StoneSoft