กิจกรรม

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

รายละเอียด

             อังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายอัธยา อรรณพเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำเเละปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานเชียงใหม่ นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” โดยกิจกรรมประกอบด้วยร้องเพลงชาติร่วมกัน ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย 89 วินาที เพื่อสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทำสมาธิ และแผ่เมตตา กล่าวคำถวายปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และร่วมกันร้องเพลง “จำขึ้นใจ” และ “พ่อแห่งแผนดิน” และ “สรรเสริญพระบารมี” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไม่เสื่อมคลาย และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานชลประทานที่ 1

   
© StoneSoft