กิจกรรม

จัดกิจกรรมออกกำลังกาย

รายละเอียด

                                โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00-16.30 น. นำโดยนายนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ออกกำลังกายบริเวณลานสนามตะกร้อ ภายในโครงการฯโดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยกำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.30 น. เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เชิญชวนให้ข้าราชการทุกส่วนราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ

   
© StoneSoft