กิจกรรม

กิจกรรมโครงการ “ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ๋ บรรเทาภัยแล้ง” ฝายสบร้อง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายสบร้อง อบจ.เชียงใหม่ อบต.แม่ก๊า กิจกรรมโครงการ “ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ๋ บรรเทาภัยแล้ง” ฝายสบร้อง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557

      

   
© StoneSoft