กิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมแผนงานผลผลิต 3 ประจำปี 2558

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแผนงานผลผลิต 3 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักชลประทานที่ 1 วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557

      

      

 

 

   
© StoneSoft