กิจกรรม

โครงการชลประทานเชียงใหม่ตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำปิงหลังเกิดสาหร่ายสีเขียวปกคลุมผิวน้ำในลำน้ำปิงเขตกลางเมืองเชียงใหม่

รายละเอียด
"โครงการชลประทานเชียงใหม่ตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำปิงหลังเกิดสาหร่ายสีเขียวปกคลุมผิวน้ำในลำน้ำปิงเขตกลางเมืองเชียงใหม่"
วันที่ 1 มิ.ย. 2563นายจรินทร์ คงศรีเจริญผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นางสาวชลมาศ ทองคำนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานนำเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำเข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณที่พบสาหร่ายสีเขียวลอยปกคลุมบนผิวน้ำในแม่น้ำปิงเขตกลางเมืองเชียงใหม่โดยเข้าตรวจวัด จำนวน 4 จุด
จุดที่ 1 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
จุดที่ 2 บริเวณสะพานนครพิงค์
จุดที่ 3 บริเวณสะพานนวรัฐ
จุดที่ 4 บริเวณสะพานเหล็ก
จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำค่าอ๊อกซิเจนละลายในน้ำ(ค่าDO)ยังอยู่ในเกณฑ์มาตราฐานแต่อย่างไรก็ตามด้วยขณะนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนยังไม่สม่ำเสมอและยังคงต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำปิงยังคงมีน้อย โครงการชลประทานเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือประชาชน และทุกภาคส่วนไม่ระบายน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลต่างๆลงสู่แม่น้ำปิง เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศน์วิทยา ไม่ให้แม่น้ำปิงเน่าเสีย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

</div

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft