กิจกรรม

ชป.เชียงใหม่ตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำปิง

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายจรินทร์ คงศรีเจริญผู้อำนวยการเชียงใหม่ ,นายสิรภพ แท่นมณี นายช่างชลประทานอาวุโส,นายพร้อมพงค์ บริพันธ์ นายช่างชลประทานชำนาญงาน,นางสาวชลมาศ ทองคำ นายช่างชลประทานปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่,สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ร่วมตรวจสอบลำน้ำปิงบริเวณที่พบสาหร่ายสีเขียวลอยปกคลุมอยู่ทั่วบนผิวน้ำ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากปรากฏการณ์โทรฟิเคชั่น(Eutrophication) หรือเรียกโดยทั่วไปว่าสาหร่ายบลูม (Water bloom) สาหร่ายสีเขียวที่ลอยบนผิวน้ำเป็นชนิดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สาเหตุเกิดจากในน้ำมีสารอินทรีย์ที่เป็นอาหารของสาหร่ายจำนวนมาก ทั้งเกิดจากการระบายน้ำเสีย ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้ำ ทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ต่อไปและจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณหน้าตลาดเมืองใหม่,หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่และสะพานนวรัฐ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ(DO) อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน

 

 

 

  

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft