กิจกรรม

พิธีสระเกล้าดำหัว นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน

รายละเอียด

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 17.09 น. นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดโครงการชลประทานเชีงใหม่ เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยประจำปี 2560 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินผู้บังคับบัญชา และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่


 

 

 

 

   
© StoneSoft