กิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560

รายละเอียด

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำเเม่จอกหลวงโครงการชลประทานเชียงใหม่


 

   
© StoneSoft