กิจกรรม

ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564

รายละเอียด
"ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4โครงการชลประทานเชียงใหม่ ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564"
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่พร้อมด้วย เกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุลร่วมประชุมในการการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการชลประทานจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ในการเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4โครงการชลประทานเชียงใหม่เป็นตัวแทนสำนักงานชลประทานที่1เข้ารับการประเมินโดยมี นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานคณะทำงานฯระดับภาคเหนือ ณ ห้องSWOCชป.เชียงใหม่และห้องSWOCสำนักงานชลประทานที่1จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 25 พฤศจิกาย 2563

 

   
© StoneSoft