กิจกรรม

ชลประทานเชียงใหม่จัดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียด

วันนี้(26มีนาคม2563)นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ประสานชุดจิตอาสานำโดย นายวีระชัย ไชยมงคล กำนันตำบลป่าเเดด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าทำการฉีดพ่นน้ำยากำจัดเชื้อไวรัสภายในอาคารสถานที่ต่างๆบริเวณที่ทำการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้สถานที่ทำงานปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19ตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อสั่งการของ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการโดยจะดำเนินตามแผนในการป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ

 

 

 

 

 

 

   
© StoneSoft