ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 08 ธ.ค. 2564 เขียนโดย งานการเงินและบัญชี 15
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 03 ธ.ค. 2564 เขียนโดย ฝ่ายวิศวกรรม 7
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 01 ธ.ค. 2564 เขียนโดย งานการเงินและบัญชี 43
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 24 พ.ย. 2564 เขียนโดย งานการเงินและบัญชี 53
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 17 พ.ย. 2564 เขียนโดย งานการเงินและบัญชี 72
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 10 พ.ย. 2564 เขียนโดย งานการเงินและบัญชี 59
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 09 พ.ย. 2564 เขียนโดย ฝ่ายวิศวกรรม 27
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 03 พ.ย. 2564 เขียนโดย งานการเงินและบัญชี 67
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 27 ต.ค. 2564 เขียนโดย งานการเงินและบัญชี 69
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 20 ต.ค. 2564 เขียนโดย งานการเงินและบัญชี 58
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft