ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 08 ม.ค. 2564 เขียนโดย ผู้ดูแล 149
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 08 ธ.ค. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแล 151
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 05 พ.ย. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแล 113
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 08 ต.ค. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแล 145
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 02 ก.ย. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแล 207
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 06 ส.ค. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแล 132
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 08 ก.ค. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแล 105
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 10 มิ.ย. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแล 149
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 28 พ.ค. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแล 113
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 07 เม.ย. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแล 196
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft