ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ เขียนโดย Admin 3555
อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ เขียนโดย Admin 3068
อ่างเก็บน้ำสันหนอง เขียนโดย Admin 2172
อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว เขียนโดย Admin 3312
อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ตะไคร้ เขียนโดย Admin 1792
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน เขียนโดย Admin 3392
อ่างเก็บน้ำผาลาด เขียนโดย Admin 1429
อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว เขียนโดย Admin 1981
อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง เขียนโดย Admin 2945
อ่างเก็บน้ำห้วยหยวก เขียนโดย Admin 1684
อ่างเก็บน้ำห้วยฮัก เขียนโดย Admin 2626
อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง เขียนโดย Admin 2221
อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น เขียนโดย Admin 2658
อ่างเก็บน้ำแม่ข้อน เขียนโดย Admin 3271
อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง เขียนโดย Admin 3770
อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ เขียนโดย Admin 2904
อ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง เขียนโดย Admin 3249
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft