ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้(KM)  

   

ขอเปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน

รายละเอียด

รับที่  E  3457 ลว 25.กย. 53 เรื่องขอเปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน
  ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านจาก \"บ้านทุ่งข้าวเน่า\" หมู่ 8 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่เป็น\"บ้านทุ่งข้าวหอม\" ตามมติคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัดเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 10 สิงหา 2553ข

   
© StoneSoft