ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล

รายละเอียด

รับที่  E 3503 ลว.30 ก.ย. 53 เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล
สมาคมศิศย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดตั้งศูนย์สาธิตและบริการสื่อเทคโนโลยีสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในโอกาส 72 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา09.30 น. โดยรวบรวมส่งปัจจัยให้งานธุรการ ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2553

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft