ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้(KM)  

   

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล

รายละเอียด

รับที่  E 3503 ลว.30 ก.ย. 53 เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล
สมาคมศิศย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดตั้งศูนย์สาธิตและบริการสื่อเทคโนโลยีสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในโอกาส 72 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา09.30 น. โดยรวบรวมส่งปัจจัยให้งานธุรการ ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2553

   
© StoneSoft