คำสั่งกรมชลประทานที่ 127/53

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 03 มีนาคม 2553
เขียนโดย gmb
ฮิต: 1946

รับที่ e 799 ลว. 2 มี.ค. 53 เรื่องคำสั่งกรมชลประทานที่ 127/2553 เรื่องแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดรงตำแหน่งใหม่ (เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง) พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1 นางบัวหลวง คันธวงค์