รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย

รายละเอียด

ด้วยโครงการชลประทานเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Attachments:
Download this file (สมัครสอบ.pdf)สมัครสอบ.pdf[ ]110 kB
   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft