คำสั่งสำนักชลประทานที่ 1 ที่ ข 23/2553

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 06 มีนาคม 2553
เขียนโดย gmb
ฮิต: 1430

รับที่  e 848  ลงวันที่ 4 มีนาคม 2553 เรื่อง คำสั่งสำนักชลประทานที่ 1  ที่ ข 23/2553  เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานนสวัสดิการภายในหน่วยงาน สั่ง ณ วันท่ 3 มีนาคม 2553