คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/9/2553

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 08 มีนาคม 2553
เขียนโดย gmb
ฮิต: 1834

รับที่ E 892  ลว 8 มี.ค. 53 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข  10/9/2553 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
นายสุภรณ์วัฒน์  สึรการ ตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 8 ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 1 อีกหน้าที่หนึ่ง  สั่ง ณ วันที่ 5 มี.ค. 53