คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/10/2553

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 08 มีนาคม 2553
เขียนโดย gmb
ฮิต: 1409

รับที่ e 893ลว .มี.ค. 53 เรื่อง  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  นายประพนธ์  เครือปานตำแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานเชียงใหม่ อีกหน้าที่หนึ่ง  ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.53 ถึง 7 เม.ย. 53