คำสั่งสำนักชลประทานที่ 1 ที่ จ 33/53

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 25 มีนาคม 2553
เขียนโดย gmb
ฮิต: 1729

รับที่ E 1177 ลว 24 มี.ค. 53 เรื่องให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน นายภาค เสนะวงศ์ตำแหน่งพนักงานระดับน้ำโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาแม่แตงไปปฏิบัติงานที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553