คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 360/53

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 12 พฤษภาคม 2553
เขียนโดย gmb
ฮิต: 1372

รับที่ E 1780 เรื่อง ย้ายข้าราชการนายพงษ์ศักดิ์ คำศรี คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 360/2553 ตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญงานสังกัดโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักชลประทานที่ 1 ย้ายไปสังกัดโครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 สั่งณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553