“จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง”

รายละเอียด

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เเละส่วนราชการต่างๆ รวมถึง จิตอาสา ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด เก็บกระทง ขยะมูลฝอย เเละสิ่งปฏิกูล ภายใต้โครงการ “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง” ณ ประตูระบายน้ำฝายท่าวังตาล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

   
© StoneSoft