คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 10/11/53

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 26 พฤษภาคม 2553
เขียนโดย Admin
ฮิต: 1714

รับที่ E 1945 ลว.25 พ.ค.53 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 10/11/53
เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ข 35/2552 ลว 14 ม.ค. 52 จึงให้ข้าราชการ จำนวน 1 รายปฏิบัติหน้าที่ นายณัฐพล อภินันทโน ตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญงาน สังกัดโครงการชลประทานเชียงใหม่ให้ปฏบ้ติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป