นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัด นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันที่13 ตค.60 เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ครบ 1 ปี ภายใต้แนวคิด “พระราชกรณียกิจสถิตย์ในดวงในราษฎร์” ภายในงาน มีการจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่หาชมได้ยาก ตลอดจน รถม้าพระที่นั่ง และทุ่งดอกปอเทือง ดาวเรือง ตลอดแนวสันเขื่อน ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2560

1

2

3

4

5

6

7

8

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

   
© StoneSoft