คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 448/53 และ184/53

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 05 กรกฎาคม 2553
เขียนโดย gmb
ฮิต: 1550

รับที่ E 2427-2428 เรื่องคำสั่งกรมชลประทนที่ ข 448/53 เรื่องการกำหนดอักษาย่อของตำแหน่งในกรมชลประและคำสั่งทานและคำสั่งที่184/53 เรื่องการแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน(เป็นการภายใน)