ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 04 สิงหาคม 2553
เขียนโดย gmb
ฮิต: 1676

รับที่ E 3824/53 ลว. 4 ส.ค. 53 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 10/17/2553 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ด้วยนายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทตั้งแต่วันที่ 8-29 สิงหาคม 2553 จึงไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ราชการได้ จึงให้นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ อีกตำแหน่งหนึ่ง