พิธีเปิดโครงการสาธิตการเพิ่มผลผลิต เกษตรเเปลงใหญ่ อำเภอพร้าว

รายละเอียด

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13:30 น นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1 ได้ร่วมกับหน่อยงานสังกัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ หน่อยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เละนายสุพรรณ์ นาคเปราะ เกษตรกรต้นเเบบอำเภอพร้าว จัดโครงการสาธิตการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่เกษตรเเปลงใหญ่ ภายใต้ชื่อ "โครงการสาธิตการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่เกษตรเเปลงใหญ่ประเภทข้าว ในเขตพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ "
โดยมีนายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว

   
© StoneSoft