ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

จิบกาแฟ ชมนิทรรศการ งานเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียด

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การเสด็จทรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้านแหล่งน้ำช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2528 ถึง ปี พ.ศ. 2546 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดในบริเวณงาน ได้จัดเตรียมจุดลงนามถวายพระพรไว้บริเวณสันทำนบดินอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ซึ่งเป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2522 ความจุ 1.02 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วงเวลาของการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นอกจากนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมการทำความสะอาด การกำจัดวัชพืชบริเวณลาดด้านหน้า ด้านท้าย ทำนบดิน การทาสีตัวอักษร “โครงการชลประทานเชียงใหม่” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

 

 

 

   
© StoneSoft