โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฯ

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 08 มิถุนายน 2560
เขียนโดย ผู้ดูแล
ฮิต: 297

          วันที่ 7 มิถุนายน 2560 โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีเจ้าหน้าที่จากพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นผู้สอนประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่เข้าร่วมฝึกประดิษฐ์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมริมน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่