ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมบันทึกรายการของเคเบิล WETV ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด

วันนี้ 23 พ.ค. 60 เวลา 09.30น.
นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมบันทึกรายการของเคเบิล WETV ประชาสัมพันธ์ แถลงมาตรการของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในการเตรียมการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน การอำนวยความสะดวกทางด้านการจราจร รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในภาวะน้ำท่วมหรือเกิดอุทกภัย ร่วมกับหน่วยงานภาคี ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ @บริเวณท่าน้ำริมแม่น้ำปิง หน้าค่ายกาวิละ

 

 

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 25 พฤศจิกาย 2563

 

   
© StoneSoft