ผู้บริหาร

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 22 มกราคม 2557
เขียนโดย Admin
ฮิต: 4559

 

 

 Head  

 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่

 

 ชื่อ                 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ

 ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)

 ระดับ               ต้น

 โทรศัพท์         053-112204

 โทรสาร           053-112204    

 E-mail :         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.