ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้(KM)  

   

อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ

รายละเอียด
              

 ที่ตั้ง

 โครงการ

 เลขที่ 186 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านโป่งทุ่ง ตำบลโป่งทุ่ง

 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

 พิกัด

 47QMV 474831 – 1976117 ระวาง 4744 I

 หรือ E = 98° 45′ 44″, N = 17° 52′ 21″

 หรือ X = 474831 ม. , Y = 1976117 ม.

             

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่รับน้ำฝนที่หัวงาน

 126.00

ตร.กม.

พื้นที่อ่างเก็บน้ำ

 6.00

 คร.กม.

ระดับสันเขื่อน

 +333.95

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำสูงสุด

 +331.37

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำเก็บกัก

 +329.95

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำต่ำสุด

 +309.27

 ม.(รทก.)

ปริมาณน้ำที่ระดับสูงสุด

 46.00

 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก

 39.00

 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับต่ำสุด

 0.50

 ล้าน ลบ.ม.

ความยาวตามแนวสันเขื่อน

 120.00

 ม.

ความกว้างสันเขื่อน

 8.00

 ม.

ความกว้างฐานเขื่อน

 180.00

 ม.

ความสูงตัวเขื่อน

 30.00

 ม.

ลาดด้านหน้าเขื่อน

 1:3.0

 ม.

ลาดด้านท้ายเขื่อน

 1:2.5

 ม.

  อาคารประกอบ
1. อาคารระบายน้ำล้นแบบฝายสันมน (Ogee Crest)
    สูง 1.0 ม. ยาว 51.50 ม.
2. อาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวา เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.25 ม.
    ยาว 170.35 ม
3. อาคารประกอบอื่นๆ ทำนบปิดช่องเขาสูง 4.0 ม.
    ยาว 130.0 ม., อาคารควบคุมการระบายน้ำ
    (Control House) ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 3.50 ม.


ดู โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

   
© StoneSoft