ผู้บริหาร  

Head1

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้(KM)  

   

ผู้บริหาร

รายละเอียด

 

 

Head1  

 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่

 

 ชื่อ                 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ

 ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)

 ระดับ               ต้น

 โทรศัพท์         053-112204

 โทรสาร           053-112204   

 E-mail :         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


 

   
© StoneSoft