พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 05 ธันวาคม 2556
เขียนโดย Admin
ฮิต: 664

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. โครงการชลประทานเชียงใหม่ โดยนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ นายวิชัย ชัยเจริญชาติ ห้วหน้าฝ่ายช่างกล นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ ๘ ได้เป็นตัวแทน สำนักชลประทานที่ ๑ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่