ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ รับมอบโล่ห์และใบประกาศเกียรติคุณในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 119 กรมชลประทาน

รายละเอียด
โครงการชลประทานเชียงใหม่ รับมอบโล่ห์และใบประกาศเกียรติคุณในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 119 กรมชลประทาน
นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติคุณ บุคคล โครงการ และนวัตกรรมดีเด่น กรมชลประทาน ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 119 กรมชลประทาน วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ในครั้งนี้ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมภายในกิจกรรม และรับมอบโล่ห์และใบประกาศเกียรติคุณการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการโครงการชลประทาน ประจำปี 2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft