ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

โครงการชลประทาน เข้าร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

รายละเอียด
โครงการชลประทาน เข้าร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
วันที่ 17 พฤษภาคม2564 เวลา 09.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอุดม ม้าเมือง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานเข้า ร่วมประชุมพร้อมส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 โดยบูณาการแผนจัดสรรวัคซีน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์พร้อมสถานที่ให้บริการเพื่อให้เพียงพอและกับจำนวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft