ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายกิจพล สิงห์ภักดี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 และเจ้าหน้าที่ฝ่าย ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ

รายละเอียด
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมตรวจสอบระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรอบเวรที่จะส่งน้ำในเดือนเมษายน 2564
วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายกิจพล สิงห์ภักดี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 และเจ้าหน้าที่ฝ่าย ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ เพื่อพิจารณาถึงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการส่งน้ำ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรอบเวรที่จะส่งน้ำในเดือนเมษายน 2564 นี้ต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft